Vážení uživatelé technických norem,


Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je zákládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a navazuje tak na bohatou tradici technického vzdělávání v Zemích Koruny České sahající až do 18. století.

 

Pokud Vy a Vaše organizace při své činnosti využíváte technické normy nebo jste dokonce aktivní v oblasti tvorby těchto norem, dovolujeme si Vám nabídnout členství v ČSTN. Toto členství bude pro Vás přínosem zejména v těchto směrech:

 

Přínos informací: ČSTN může zprostředkovat svým členům aktuální informace o tvorbě a distribuci technických norem v ČR i v zahraničí.

 

Kontakt s odborníky: Členové ČSTN mají rozsáhlé zkušenosti s uplatňováním technických norem, jsou členy technických normalizačních komisí a podílejí se na tvorbě nejen národních, ale i evropských a mezinárodních technických norem.

 

Inspirace v zahraničí: ČSTN úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi zejména v Německu, v Rakousku a na Slovensku. Pravidelných jednání se mají možnost účastnit všichni členové ČSTN.

 

Možnost tvořit českou technickou normalizaci: ČSTN je významným partnerem národního normalizačního orgánu (ÚNMZ) a Ministerstva průmyslu v oblasti technické normalizace a má své zástupce ve vrcholných orgánech české technické normalizace, jakými je Rada pro technickou normalizaci a Normalizační výbor.

 

Uplatnění Vašich podnětů: ČSTN působí jako most mezi technickou veřejností a národním normalizačním orgánem.

 

Podílení se na činnosti ČSTN: Každý člen ČSTN má možnost podílet se na tvorbě programu činnosti ČSTN a jeho plnění. Každý člen může předávat své odborné náměty pro akce ČSTN a těchto akcí se zúčastnit.

 

Členem ČSTN může být podle stanov osoba fysická nebo osoba právnická. Bližší informace o ČSTN a její činnosti naleznete na webových stránkách www.cstn.cz.

 

Svou přihlášku můžete vyplnit i on-line ZDE

 


S pozdravem
JUDr. Jiří Kult, v. r.,
jednatel ČSTN
 

 O nás


Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je dobrovolné neziskové občanské sdružení osob, které aktivně pracují v oblasti tvorby, zavádění a používání technických norem a ostatní normativní dokumentace na úrovni interní, národní a mezinárodní, a/nebo které se zabývají uplatňováním technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství a dále všech ostatních zájemců o tuto oblast.
ČSTN zprostředkovává pro své členy i další zájemce získání nejnovějších informací z oboru technické normalizace a příbuzných oborů, umožňuje výměnu názorů a zkušeností mezi tvůrci a uživateli technických norem na straně jedné a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a případně s dalšími institucemi na straně druhé.  ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, Česká republika