Činnost ČSTN

Zveřejněno: pátek 17. listopad 2023

Přehled názvů přednášek a exkurzí České společnosti pro technickou normalizaci, z.s.
od posledních voleb výboru společnosti v listopadu 2019 do současnos
ti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • ČSVTS Praha 20. 11. 2019
 • Světový inženýrský konvent WEC 2023
  • Kratochvíl, 3M Česko
 • Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ
  • Voves
 • Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů
  • Liška, TEMA-IHS
 • Centrum technické normalizace pro hutnictví
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Znojmo Hotel Mariel 13. a 14. 9. 2020
 • Aktuální otázky vývoje hutnictví železa
  • Hájek, Ocelářská unie, a.s.
 • Problematika OZE / fotovoltaika, tepelná čerpadla
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Poskytování odborné činnosti pro technické komise při tvorbě norem
  • Hadrava, Consulab
 • Přednosti používání SW EviNor v TŽ, a.s Třinec
  • Ing Turoňová, Třinecké železárny, a.s.
 • Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3182:2020
  • Gemrot, Liberty Ostrava, a.s.
 • On-line seminář 12. 5. 2021 (pandemie COVID 19 - místo DT Ostrava)
 • Problematika KVIZU o TN z „dílny“ naší společnosti (30 otázek
  v 5 kapitolách)
 • NODY e-shop bez poplatku
  • Sobotka NORMSERVIS, s.r.o.
 • Přehled o činnosti ČSTN v době COVIDU19
  • Chwistek, předseda společnosti
 • Ocelářská unie-pohled na dekarbonizaci hutnictví železa
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Databáze IHS Markit
  • Liška, TEMA-IHS
 • Znojmo Hotel Mariel 12. a 13. 9. 2021
 • Sponzoring a novinky v oblasti technické normalizace
  • Veselý, Agentura ČAS
 • Technické normy a spotřebitel
  • Dupal, KaStan
 • Slovenská spoločnosť pre technicků normalizáciu
  • Radič, SSTN Bratislava
 • Spolupráce s TN Gruzie a Ukrajiny
  • Lakatoš, SSTN Bratislava
 • Etapy vzniku EN norem a zkušenosti s výukou
  • Voves
 • Prezentace zkušebních laboratoří
  • Míčková, Vítkovice Steel, a.s.
 • Zajištění technických norem a jejich snadná evidence
  • Sobotka, NORMSERVIS, s.r.o.
 • Databáze IHS Standards Expert
  • Liška TEMA-IHS
 • CTN/TNK 62 Ocel
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • DT Ostrava 10. a 11. 5. 2022
 • Činnost DT Ostrava
  • Vápeníček, CSc
 • 100 let organizované technické normalizace v českých zemích
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Vodík ve službách dopravy na Ostravsku
  • Dr. Ing. Ochodek VŠB-TU Ostrava
 • Elektromobilita a nové pohony u osobních aut
  • Michník, HYUIDAI Motor
 • Novinky v technické normalizaci
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Práce z technickými normami
  • Čihák, Správa železnic Praha
 • Hutnictví po pandemii ve světě
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.

Exkurze - Dolní oblast Vítkovic, Marlenka Frýdek-Místek


 

 • Zemědělská, a.s, Čejkovice 12. a 13. 9. 2022
 • Technické normy v oblasti fotovoltaiky a tepelných čerpadel
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Význam profesora Vladimíra LISTA pro vznik technické normalizace
  a činnost v ISO
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Česká agentura pro standardizaci, odbor technické normalizace
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Poznatky z činnosti ZSVTS a SSTN Bratislava
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • WEC 2023 -informace o přípravě inženýrského konventu
  • 3M Ing. Kratochvíl
 • Portfolio výrobků válcovny KDT TŽ Třinec
  • Cieslar

Exkurze - SONNENTOR Čejkovice

 • ČSVTS Praha 30. 11. 2022
 • Prezentace ČSVTS
  • Poříz
 • Novinky v oblasti technické normalizace v jubilejním roce
  (100 let od vzniku TN)
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Odkaz prof. Vladimíra Lista
  • PhDr. Efmertová, CSc., ČVUT Praha
 • let spolupráce s DIN-ANP Norimberk
  • Traschewski, DIN-ANP
 • Pokusy o standardizaci v oblasti včelaření
  • Titěra, VÚV Dol u Libčic nad Vltavou
 • Zkušenosti s přístupem technických norem pro studenty SŠ
  • Vlčková, Ph.D., SOŠ Frýdek-Místek
 • DT Ostrava 11. a 12. 5. 2023
 • BIM-cesta k digitalnímu stavebnictví
  • Ing. Konečný, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  • Szöke, MSVK Ostrava
 • Historický pohľad na pôsosbenie ČSVTS
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Novinky ČAS a bezplatný přístup k technickým normám pro středoškoláky v ČR
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Informace ze Světového inženýrského dne v SENÁTU ČR
  • Kratochvíl

Exkurze - Škoda Transportation Ostrava, Muzeum Třineckých železáren a města Třince včetně prezentace ČHS – Ing. Cupek, Ph.D.

 • Skalka u Ježova 11. a 12. 9. 2023
 • Prezentace FERONA Praha
  • Baumruk
 • Zkušenosti se studenty v SOŠ Frýdek-Místek-ČSN on-line
  • Vlčková, Ph.D.
 • Spolupráce společností SSTN a ČSTN
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Práce s normami a prezentace DOOSAN Plzeň
  • Čechura

Exkurze - Tažírna oceli Staré Město u Uherského Hradiště a Kovárna VIVA Zlín

Pozn.: Většina přednášek, včetně kvízu TN, je uvedena na webu společnosti www.cstn.cz

V přípravě ČAS (Česká agentura pro standardizaci) Praha 5. a 6. 12. 2023

 • Novinky ze světa standardizace
  • paní Slaná, Ing. Kolínská, Agentura ČAS
 • Problematika TRIZ - Tvorba a řešení inovativních zadání
  • Jirman, Patentový úřad
 • Největší SŠ v ČR -Praha - Jarov a jejich poznatky s využitím ČSN on-line
  • Flesar
 • Prezentace Bohemia Rings Zámrsk
  • Machovčák, Ph.D.
 • Závěry z World Engineers Convent Praha 2023
  • Ing. Hanus CSc,EUR Ing., ČSVTS
 • Priority spotřebitelů ve standardizaci
  • Dupal, KaStan

Doprovodný program 5. 12. 2023:

Setkání členů TNK 62 Ocel na Ocelářské unii Praha, Jindřišská 20 (11:00 – 13:00)

Exkurze 3M Česko, Praha – Chodov (14:00 – 16:00)

Debata zájemců z řad účastníků semináře – restaurace U Glaubiců, Praha, Malostranské náměstí (17:00 – 20:00)

Pro příští rok v přípravě následující termíny akcí (témata přednášek v jednání
s lektory):

 • seminář v DT Ostrava 16 a 17. 5. 2024 exkurze do fy HYUNDAI Motors
 • seminář +VH ČSTN - Penzión Blatnice exkurze do Šroubárny Kyjov a IMOPRA Nivnice

Přehled činnosti společnosti ČSTN je proveden pro shrnutí činnosti za období
od posledních voleb v 11/2019 v souvislosti s končícím volebním obdobím podle stanov ČSTN v r. 2024.

Co/ členové spolku ČSTN a lektoři přednášek od 11/2019

Petr ZÁSTĚRA, jednatel ČSTN

Ing. Gustav CHWISTEK, předseda ČSTN

Seminář Česká standardizace 2023

Zveřejněno: čtvrtek 2. listopad 2023

Ve dnech 5. a  6. prosince 2023 pořádají ČSTN a SSTN seminář Česká standardizace 2023

ZDE

 

Seminář spojený s Valnou hromadou Skalka u Ježova

Zveřejněno: pondělí 19. červen 2023

Ve dnech 11. a 12. září 2023 pořádají ČSTN a SSTN semínář spojený s Valnou hromadou ČSTN

ZDE

 

Seminář ČSTN v DT Ostrava a TŽ Třinec (květen 2023)

Zveřejněno: pondělí 22. květen 2023

Ve dnech 11. - 12. 5. 2023 se konal 1. seminář spolku ČSTN Praha v letošním roce. Úvod patřil jednateli Domu techniky Ostrava, který nás seznámil s novými trendy školení, které nastartovala izolace potencionálních účastníků školení v souvislosti s nedávným covidem. Zazněla zajímavá čísla např. z 5 milionů ekonomicky aktivních obyvatel, 1 milion profesí do r. 2030 zanikne, pouze 1/3 pracujících se v současné době účastní kurzů pro zvyšování kvalifikace. Pojmy jako hybrid learning, mikro nebo nano learning představují nové výukové metody pro cílené proškolování zainteresovaných za co nejkratší dobu.

Následovala přednáška doc. Ing. Petra Konečného, Ph.D. z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, týkající se problematiky BIM (Building Information Modelling) neboli cesty, k digitálnímu stavebnictví. Docent Konečný účastníkům semináře přiblížil základní principy této metodiky, vyzdvihnul pozitiva digitalizace a robotizace stavebnictví a upozornil rovněž na úskalí se kterými se při zavádění této metodiky v ČR potýkají. Na závěr svého vystoupení představil rovněž výukové programy Fakulty stavební VŠB-TUO, které se problematikou BIM zabývají.

Mnohé oslovila rovněž přednáška paní Mgr. Pavlíny Szöke, zástupkyně MSVK Ostrava (Moravskoslezské vědecké knihovny) o možnostech využití přístupů k vědeckým informacím i celé plejádě zahraničních a tuzemských časopisů prostřednictvím digitálních databází za velmi přijatelné poplatky. Závěrem prezentace byla účastníkům semináře představena vizualizace nové budovy MSVK, která by měla být realizována v roce 2027.

Samozřejmě nechyběla ani přednáška ředitelky odboru TN paní Zdeny Slané z Agentury ČAS, která přítomné seznámila s historickými dokumenty spojenými s významným výročím založení technické normalizace před 100 lety v českých zemích. Dále pak pohovořila o možnosti bezplatného využití souboru ČSN norem pro studenty středních a vysokých škol a upozornila na další aktivity spojené s propagací technické normalizace mezi mladými inženýry, techniky, manažery a obchodníky jako je např. možnost zúčastnit se jedinečného workshopu ISO/IEC věnovaného příští generaci odborníků a lídrů v oblasti technické normalizace.

Zástupce fy TEMA IHS Praha Ing. Zdeněk Liška ve svém příspěvku informoval o možnostech on-line přístupu k výukovým programům a návodům k normám ASTM a o změně vlastníka společnosti IHS-Market-Global Engineering Solutions, která bude vystupovat pod nový název ACCURIS. Veškeré produkty, databáze a služby v oblasti dodávání zahraničních norem budou nabízeny beze změny.

Závěr akce patřil po vzoru akcí DIN-ANP Norimberk exkurzi do společnosti Škoda Vagónka Ostrava (viz foto), jejíž výrobní sortiment a provázanost na technické normy nám již v minulosti představila naše členka Ing. Pavlína Musilová. V rámci exkurze jsme shlédli výrobu osobních železničních kolejových vozidel doslova od A do Z a seznámili se s řadou technologických operací, zkušebních metod a přísných bezpečnostních požadavků, které musí tato výroba splňovat.

Součástí semináře byla rovněž návštěva třineckého Muzeum TŽ, kde jsme zhlédli video přednáškou o prvopočátcích hutě a jejich dceřiných společnostech (aktuálně 30). Diskutovali jsme s předsedou ČHS (Česká hutnická společnost) Ing. Jiřím Cupkem Ph.D. o problematice dekarbonizace, nutnosti změny technologie výroby oceli v souvislosti se zpřísňujícími se limity pro produkci CO2 a také o nezastupitelnosti oceli v průmyslu z důvodu nekonečné cirkulace tohoto materiálu.

Další akce ČSTN se bude konat ve dnech 11.-12. 9. 2023 v nově zrestaurovaném brownfieldu zemědělského družstva na Vinařství Skalák, kde mimo jiné připravujeme prohlídku Tažírny oceli ve Starém Městě u Uherského Hradiště (výrobní závod TŽ Třinec), prezentace zaměřené na technickou normalizaci fy FERONA Praha a společnosti DOOSAN Plzeň. Účast přislíbili rovněž zástupci ze Slovenska, kteří nás seznámí jak s historickým vývojem ČSVTS/ZSVTS, tak se současnými aktivitami SSTN (Slovenská společnost pro technickou normalizaci). V programu nebude chybět ani informace ze Světového dne inženýrů v Senátu ČR (14. 3. 2023), kterého se zúčastnili dva členové výboru našeho spolku. A nelze opomenout připomenutí finálních příprav na Světovou inženýrskou olympiádu – WEC 2023, která se bude konat ve dnech 12.-15. 10. 2023 v Praze a je nejvýznamnější akcí ČSVTS Praha za poslední léta.

Ing. Gustav Chwistek

Předseda ČSTN