Spolek ČSTN (Česká společnost pro technickou normalizaci) pod novým vedením

Zveřejněno: pondělí 6. duben 2020

Koncem listopadu 2019 na valné hromadě spolku ČSTN bylo rozhodnuto ve volbácho novém vedení. Hlavním důvodem bylo provedení snížení počtu členu výboru z 9 na 5 členů pro zlepšení operativy spolku, jelikož činnost probíhá zejména on-line e-maily jak i v obdobných menších spolcích. Dalším záměrem spolku je obnovit základnu členů jak fyzických tak právnických osob, zaměřit se na obecnější přednášky pro větší zájem účastníků a tím být aktivním spolkem mezi ostatními spolky pod křídly ČSVTS.

Zasedání valné hromady předcházel seminář na aktuální témata, která jsoui navedená v plném textu na našich nových webových stránkách společnosti ČSTN (www.cstn.cz). Pro ilustraci uvádím přednášená témata včetně lektorů:

Světový inženýrský konvent (WEC-World Engineers Convention)-říjen 2023 Praha (Ing Jiří Kratochvíl)
Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ (Ing Václav Voves)
Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů (Ing Zdeněk Liška)
Ocelářská unie-CTN (Centrum technické normalizace) pro hutnictví v ČR(Ing Taťána Ujházy)

Co je připravováno v nejbližší době?

Tak jak je uvedeno ve Stanovách spolku, hlavní činnosti je podpora komplexníhorozvoje a uplatňování technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství. V měsíci únoru 2020 jsme navázali spolupráci s organizací ČAS (Česká agentura pro standardizaci), kde byla dohodnuta vzájemná spolupráce v pořádání seminářů. V nejbližší době máme záměr uspořádat přednáškový blok na téma normy ISO 50001 (Hospodaření s energiemi) s autorem komentáře k této normě a i s odpovědným auditorem pro tuto oblast.Tento blok přednášek hodláme uspořádat v DT Ostrava v 6/2020 (?), kde již řadu let působí pobočný spolek ČSTN- Komise technické normalizace při občanském sdružení SMS VTS a P (Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček). Kromě této akce jsme měli v plánu i návštěvu ve Werk Aréně Třinec tj. 3. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek patentů a vynálezů včetně přednášek zástupců z ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví). Bohužel akce je odvolána a má i již nyní nový termín 8. - 10. 6. 2021. Poslední akce v DT Ostrava v 6/2019 měla velký úspěch pro přednášky na aktuální témata. Seminář obvykle předcházela exkurze do vybraného závodu - tentokráte Liberty Tubular Products Ostrava. Za 15 letou dobu trvání této komise jsme navštívili cca 20 okolních firem, u kterých i když někdy letmý pohled na výrobu zanechal pro účastníky mnoho dojmů. Níže uvádím přehled o přednáškách na posledním semináři, kde se oblast technické normalizace týká i těchto nových oborů a v řadě případu předmětné normy jsouv řízení:

Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV, Příprava Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmy SMART EV, Příprava vodíkové technologie pro dopravu v MSK, Problematika SW EviNor-zkušenosti od zákazníků a Aktuální informace CTN v oblasti hutnictví železa.

Nové vedení spolku má zájem, aby jak fyzické tak právnické osoby přispívaly svými návrhy na pořádání seminářů a taky aktivně vystupovali se svými zkušenosti v oblasti technické normalizace. V současné době není již výrobní malé, střední či velké firmy, která by neměla audit procesu kvality dle norem ISO 9001 nebo ISO 14001 z oblasti životního prostředí. Samozřejmě i další normy z oblasti BOZ - ISO 45001 jsou postupně zaváděny a tak praktické rady s řešením těchto standardů určitě jsou pro širší klientelu posluchačů.

V roce 2022 uplyne 100 let od vzniku Československé normalizační společnosti, kdy přesně 28. 12. 1922 prof. Vladimír List společně s tehdejším ministrem obchodu zahájil činnost této organizace. Do tohoto roku nám už toho moc nezbývá a tak předpokládám, že náš spolek ČSTN, který je i zakládajícím spolkem ČSVTS,v současné velmi složité době bude kreativní ve výběru přednášek a přispěje svými akcemi k ještě hlubšímu poznání tohoto oboru lidské činnosti bez kterého výroba,obchod a služby se ve světě již neobejdou.

Ing Gustav Chwistek, předseda ČSTN