Ocenění naši členky výboru spolku ČSTN - Ing. Boženy Tušové

Published: Saturday, 19 November 2022

Božena Tušová: Podařilo semi vytvořit úspěšný pracovní kolektiv s výjimečným nasazením

článek

Zpravodaj ČSVTS - náš příspěvěk

Published: Monday, 14 November 2022

Náš příspěvěk do Zpravodaje ČSVTS si můžete přečíst 

zde

Poďakovanie za účasť na podujatí 100. výročia československej technickej normalizácie

Published: Monday, 14 November 2022

Dovoľte mi, aby som Vám v mene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyjadrila svoje úprimné poďakovanie za účasť na spoločenskom podujatí pri príležitosti 100. výročia československej technickej normalizácie.

Som rada, že sme si jubilejné výročie technickej normalizácie na našom území mohli pripomenúť práve v tomto čase, ktorý pred nás stavia nové výzvy v podobe pripravovanej novelizácie zákona o technickej normalizácii a efektívneho zapájania zainteresovaných strán na všetkých úrovniach práce v oblasti technickej normalizácie. Našim spoločným zámerom je dosiahnutie takého postavenia technickej normalizácie, ktoré bude zabezpečovať dlhodobo udržateľný model fungovania, financovania technicko-normalizačných činností na Slovensku, ochranu spotrebiteľa, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia.

Vážim si Váš záujem a teší ma, že ste spolu s nami oslávili toto jubileum. Verím, že sa v podobnom duchu a pevnom zdraví budeme naďalej stretávať aj pri pracovných príležitostiach a prajem Vám vo svojom mene ako aj mene mojich kolegov veľa úspechov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka

Slavnostní seminář ČSTN 30. listopadu 2022 v sídle ČSVTS

Published: Thursday, 20 October 2022

Akce je realizována k 100 výročí založení technické normalizace v českých zemích

CZ
EN