Činnost ČSTN

Published: Friday, 17 November 2023

Přehled názvů přednášek a exkurzí České společnosti pro technickou normalizaci, z.s.
od posledních voleb výboru společnosti v listopadu 2019 do současnos
ti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • ČSVTS Praha 20. 11. 2019
 • Světový inženýrský konvent WEC 2023
  • Kratochvíl, 3M Česko
 • Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ
  • Voves
 • Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů
  • Liška, TEMA-IHS
 • Centrum technické normalizace pro hutnictví
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Znojmo Hotel Mariel 13. a 14. 9. 2020
 • Aktuální otázky vývoje hutnictví železa
  • Hájek, Ocelářská unie, a.s.
 • Problematika OZE / fotovoltaika, tepelná čerpadla
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Poskytování odborné činnosti pro technické komise při tvorbě norem
  • Hadrava, Consulab
 • Přednosti používání SW EviNor v TŽ, a.s Třinec
  • Ing Turoňová, Třinecké železárny, a.s.
 • Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3182:2020
  • Gemrot, Liberty Ostrava, a.s.
 • On-line seminář 12. 5. 2021 (pandemie COVID 19 - místo DT Ostrava)
 • Problematika KVIZU o TN z „dílny“ naší společnosti (30 otázek
  v 5 kapitolách)
 • NODY e-shop bez poplatku
  • Sobotka NORMSERVIS, s.r.o.
 • Přehled o činnosti ČSTN v době COVIDU19
  • Chwistek, předseda společnosti
 • Ocelářská unie-pohled na dekarbonizaci hutnictví železa
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Databáze IHS Markit
  • Liška, TEMA-IHS
 • Znojmo Hotel Mariel 12. a 13. 9. 2021
 • Sponzoring a novinky v oblasti technické normalizace
  • Veselý, Agentura ČAS
 • Technické normy a spotřebitel
  • Dupal, KaStan
 • Slovenská spoločnosť pre technicků normalizáciu
  • Radič, SSTN Bratislava
 • Spolupráce s TN Gruzie a Ukrajiny
  • Lakatoš, SSTN Bratislava
 • Etapy vzniku EN norem a zkušenosti s výukou
  • Voves
 • Prezentace zkušebních laboratoří
  • Míčková, Vítkovice Steel, a.s.
 • Zajištění technických norem a jejich snadná evidence
  • Sobotka, NORMSERVIS, s.r.o.
 • Databáze IHS Standards Expert
  • Liška TEMA-IHS
 • CTN/TNK 62 Ocel
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • DT Ostrava 10. a 11. 5. 2022
 • Činnost DT Ostrava
  • Vápeníček, CSc
 • 100 let organizované technické normalizace v českých zemích
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Vodík ve službách dopravy na Ostravsku
  • Dr. Ing. Ochodek VŠB-TU Ostrava
 • Elektromobilita a nové pohony u osobních aut
  • Michník, HYUIDAI Motor
 • Novinky v technické normalizaci
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Práce z technickými normami
  • Čihák, Správa železnic Praha
 • Hutnictví po pandemii ve světě
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.

Exkurze - Dolní oblast Vítkovic, Marlenka Frýdek-Místek


 

 • Zemědělská, a.s, Čejkovice 12. a 13. 9. 2022
 • Technické normy v oblasti fotovoltaiky a tepelných čerpadel
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Význam profesora Vladimíra LISTA pro vznik technické normalizace
  a činnost v ISO
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Česká agentura pro standardizaci, odbor technické normalizace
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Poznatky z činnosti ZSVTS a SSTN Bratislava
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • WEC 2023 -informace o přípravě inženýrského konventu
  • 3M Ing. Kratochvíl
 • Portfolio výrobků válcovny KDT TŽ Třinec
  • Cieslar

Exkurze - SONNENTOR Čejkovice

 • ČSVTS Praha 30. 11. 2022
 • Prezentace ČSVTS
  • Poříz
 • Novinky v oblasti technické normalizace v jubilejním roce
  (100 let od vzniku TN)
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Odkaz prof. Vladimíra Lista
  • PhDr. Efmertová, CSc., ČVUT Praha
 • let spolupráce s DIN-ANP Norimberk
  • Traschewski, DIN-ANP
 • Pokusy o standardizaci v oblasti včelaření
  • Titěra, VÚV Dol u Libčic nad Vltavou
 • Zkušenosti s přístupem technických norem pro studenty SŠ
  • Vlčková, Ph.D., SOŠ Frýdek-Místek
 • DT Ostrava 11. a 12. 5. 2023
 • BIM-cesta k digitalnímu stavebnictví
  • Ing. Konečný, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  • Szöke, MSVK Ostrava
 • Historický pohľad na pôsosbenie ČSVTS
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Novinky ČAS a bezplatný přístup k technickým normám pro středoškoláky v ČR
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Informace ze Světového inženýrského dne v SENÁTU ČR
  • Kratochvíl

Exkurze - Škoda Transportation Ostrava, Muzeum Třineckých železáren a města Třince včetně prezentace ČHS – Ing. Cupek, Ph.D.

 • Skalka u Ježova 11. a 12. 9. 2023
 • Prezentace FERONA Praha
  • Baumruk
 • Zkušenosti se studenty v SOŠ Frýdek-Místek-ČSN on-line
  • Vlčková, Ph.D.
 • Spolupráce společností SSTN a ČSTN
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Práce s normami a prezentace DOOSAN Plzeň
  • Čechura

Exkurze - Tažírna oceli Staré Město u Uherského Hradiště a Kovárna VIVA Zlín

Pozn.: Většina přednášek, včetně kvízu TN, je uvedena na webu společnosti www.cstn.cz

V přípravě ČAS (Česká agentura pro standardizaci) Praha 5. a 6. 12. 2023

 • Novinky ze světa standardizace
  • paní Slaná, Ing. Kolínská, Agentura ČAS
 • Problematika TRIZ - Tvorba a řešení inovativních zadání
  • Jirman, Patentový úřad
 • Největší SŠ v ČR -Praha - Jarov a jejich poznatky s využitím ČSN on-line
  • Flesar
 • Prezentace Bohemia Rings Zámrsk
  • Machovčák, Ph.D.
 • Závěry z World Engineers Convent Praha 2023
  • Ing. Hanus CSc,EUR Ing., ČSVTS
 • Priority spotřebitelů ve standardizaci
  • Dupal, KaStan

Doprovodný program 5. 12. 2023:

Setkání členů TNK 62 Ocel na Ocelářské unii Praha, Jindřišská 20 (11:00 – 13:00)

Exkurze 3M Česko, Praha – Chodov (14:00 – 16:00)

Debata zájemců z řad účastníků semináře – restaurace U Glaubiců, Praha, Malostranské náměstí (17:00 – 20:00)

Pro příští rok v přípravě následující termíny akcí (témata přednášek v jednání
s lektory):

 • seminář v DT Ostrava 16 a 17. 5. 2024 exkurze do fy HYUNDAI Motors
 • seminář +VH ČSTN - Penzión Blatnice exkurze do Šroubárny Kyjov a IMOPRA Nivnice

Přehled činnosti společnosti ČSTN je proveden pro shrnutí činnosti za období
od posledních voleb v 11/2019 v souvislosti s končícím volebním obdobím podle stanov ČSTN v r. 2024.

Co/ členové spolku ČSTN a lektoři přednášek od 11/2019

Petr ZÁSTĚRA, jednatel ČSTN

Ing. Gustav CHWISTEK, předseda ČSTN

Seminář Česká standardizace 2023

Published: Thursday, 02 November 2023

Ve dnech 5. a  6. prosince 2023 pořádají ČSTN a SSTN seminář Česká standardizace 2023

ZDE

 

Seminář spojený s Valnou hromadou Skalka u Ježova

Published: Monday, 19 June 2023

Ve dnech 11. a 12. září 2023 pořádají ČSTN a SSTN semínář spojený s Valnou hromadou ČSTN

ZDE

 

Seminar of the ČSTN association in DT Ostrava and TŽ Třinec (May 2023)

Published: Monday, 22 May 2023

On May 11-12, 2023, the 1st seminar of the ČSTN Prague association took place this year. The introduction belonged to the manager of the Ostrava House of Technology, who introduced us to the new trends in training, which were started by the isolation of potential training participants in connection with the recent covid. During the training, interesting numbers were heard, e.g. out of 5 million economically active inhabitants, 1 million professions will disappear by 2030, only 1/3 of workers currently participate in training courses. Terms such as hybrid learning, micro or nano learning represent new teaching methods for targeted training of interested parties in the shortest possible time.

This was followed by a lecture by doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. from the Faculty of Civil Engineering VŠB-TU Ostrava, concerning the issue of BIM (Building Information Modelling), i.e. the path to digital construction. Docent Konečný explained the basic principles of this methodology to the participants of the seminar, highlighted the positives of digitization and robotization of the construction industry and also drew attention to the difficulties they face when implementing this methodology in the Czech Republic. At the end of his presentation, he also presented the educational programs of the Faculty of Civil Engineering VŠB-TUO, which deal with BIM issues.

Many were also interested in the lecture of Mgr. Pavlíny Szöke, representative of MSVK Ostrava (Moravian-Silesian Scientific Library) on the possibilities of using access to scientific information and a whole number of foreign and domestic journals through digital databases for very reasonable fees. At the end of the presentation, the participants of the seminar were presented with a visualization of the new MSVK building, which should be implemented in 2027.

Of course, there was also a lecture by the director of the TN department, Ms. Zdena Slaná from the ČAS Agency, who introduced the present participants to historical documents connected with the significant anniversary of the establishment of technical standardization 100 years ago in the Czech lands. She also talked about the possibility of free use of the ČSN set of standards for high school and university students and drew attention to other activities related to the promotion of technical standardization among young engineers, technicians, managers and businessmen, such as the opportunity to participate in a unique ISO/IEC workshop dedicated to the next generation experts and leaders in the field of technical standardization.

Representative of TEMA IHS Prague Ing. Zdeněk Liška in his contribution informed about the possibilities of online access to educational programs and instructions for ASTM standards and about the change of owner of the company IHS-Market-Global Engineering Solutions, which will go under the new name ACCURIS. All products, databases and services in the field of delivery of foreign standards will be offered without change.

The conclusion of the event included (following the example of the DIN-ANP Nuremberg events) an excursion to the company Škoda Vagonka Ostrava (see photo), whose production range and connection to technical standards had already been presented to us in the past by our member Ing. Pavlína Musilová. As part of the excursion, we saw the production of passenger railway rolling stock literally from A to Z and got acquainted with a number of technological operations, test methods and strict safety requirements that this production must meet.

The seminar also included a visit to the Třinec TŽ Museum, where we watched a video lecture about the early beginnings of the ironworks and its subsidiaries (currently 30). We discussed with the chairman of ČHS (Czech Metallurgical Society) Ing. Jiří Cupek Ph.D. on the issue of decarbonization, the need to change steel production technology in connection with the tightening limits for CO2 production, and also on the irreplaceability of steel in industry due to the endless circulation of this material.

The next ČSTN event will take place on the 11th-12th September 2023 in the newly restored brownfield of the agricultural cooperative Vinařství Skalák, where, among other things, we are preparing a tour of the Steel drawing plant in Staré Město near Uherské Hradiště (TŽ Třinec production plant), presentation focused on the technical standardization of FERONA Praha and DOOSAN Plzeň. Representatives from Slovakia have also promised to participate, they will introduce us to both the historical development of ČSVTS/ZSVTS and the current activities of SSTN (Slovak Society for Technical Standardization). The program will also include information from the World Engineers Day in the Senate of the Czech Republic (March 14, 2023), which was attended by two members of our association's committee. And we cannot forget the reminder of the final preparations for the World Engineering Olympiad - WEC 2023, which will take place on the 12th-15th October 2023 in Prague and is the most important event of ČSVTS Prague in recent years.

Ing. Gustav Chwistek

Chairman of ČSTN